Att falla från verkligheten

I kampanjen förekommer övernaturliga element och din karaktär kommer att utsättas för händelser som förändrar och ifrågasätter dess världsbild. För att ge en struktur till det spelet har vi skapat ett verktyg och ett ramverk för er spelare att utgå ifrån. Alla roller ska under spelets gång ramla ner för trappan och du förväntas själva styra över rollens resa och sinnestillstånd. Vad som får rollen att gå från en fas till en annan samt hur är helt upp till var och en och det vi skrivit som förslag nedan skall ses som exempel och riktlinjer. Medan fas 1-4 är någorlunda reversibla är beslutet du fattar i fas 5 absolut.

Fas 0: Normal

Inga, vardagen är som vanligt

Du agerar precis som vanligt mot din omgivning.Du ser, hör talas om, känner eller på annat sätt upplever något som du inte på rak arm kan förklara. Du får en stark önskan och vilja att få en förklaring på detta märkliga.

Fas 1: Förvirring

Du börjar se en annan verklighet, något som inte stämmer in med din rådande världsbild.

Du är förvirrad och förstår inte vad som händer. Du upplever att dina sinnen sviker dig, du hör, ser eller varseblir saker som andra inte verkar lägga märke till och som bara verkar leva i din fantasi. Du känner dig sjuk och varje gång du försöker prata med någon utomstående om dina upplevelser är det som att en stark rädsla kramar om ditt bröst och gör att rösten fastnar i halsen. Det är en yttre betvingande kraft du inte kan rå på, däremot märker du snart att kraften inte verkar när du talar med andra som har liknande upplevelser.Fler har samma upplevelse - det är inte bara dig det är fel på och gemenskapen skapar trygghet och en vilja att tillsammans lösa problemet. Du känner dig inte galen så felet måste vara något annat. Du kanske får någon slags bekräftelse på att det som drabbat dig faktiskt beror på något som du kan göra något åt.

Fas 2: Sökande

Hypomani

Du måste förstå vad som är fel - måste hitta en förklaring eller ett “botemedel”. Ditt sökande efter svar eller att få en lösning på “problemet” blir en besatthet som mer och mer tar över ditt liv. Du agerar irrationellt, oförstående eller aggressivt mot de du uppfattar inte förstår dig eller ditt sökande. Utomstående tycker du svamlar om obegripligheter och är oroliga för att du lider av utbrändhet eller något liknande.Du får ett svar du inte ville ha, du inte trodde fanns eller som på annat sätt går emot din världsbild eller övertygelse, men som du inser förmodligen är sant.

Fas 3: Förnekelse

Bortförklaringar, undflyende och fysisk distraktion av alla slag.

Du önskar att du kan backa tillbaka, återgå till ditt gamla liv och bara glömma allt som hänt den senaste tiden. Samtidigt inser du på ett djupare plan att det inte riktigt är möjligt. Ändå försöker du. Desperat. Det enda som verkligen tycks fungera är fysisk distraktion. Om det så är långa löppass i skogen, tyngdlyftning eller olika former av fysisk intimitet så får du en kort respit från det mentala kaos som annars råder. För varje gång krävs det mer, och i ditt stilla sinne förstår du att strategin i längden är ohållbar.Du orkar inte distrahera dig längre, du ställs inför överväldigande bevis, inser din egen irrationalitet eller blir konfronterad med något som inte går att bortförklara.

Fas 4: Besatthet

Mani, fixering, paranoia och tvångsbegär

Du skrämmer dig själv med ditt beteende men sökandet blir mer och mer centralt i ditt liv. Undan för undan blir det viktigare än allting annat. Du måste få svar, du måste förstå, du måste hitta de hemligheter som uppenbart gömmer sig där ute. Kosta vad det kosta vill. Världen omkring dig är skrämmande och du känner inte igen den men kunskap kan bli din räddning, din livlina - utan förståelse och insikt är du sårbar, förmodligen rentav i livsfara.Du söker stöd och bekräftelse från andra i allt det nya du fått reda på eller upplevt. Tillfredsställande bekräftelse kan bara ges från personer i fas 4, 5 eller 6. Du inser att du vet det du vet, att du inte kommer kunna bli av med dina insikter och upplevelser och måste nu bestämma dig för vad du skall göra med dem.

Fas 5: Sammanbrott

Din värld kollapsar likt ett korthus. Du blir självmordsbenägen eller fixerad vid att kämpa dig igenom svårigheterna,

Du slits mellan djup depression, tvivel, ångest och en vilja att agera, förändra, ta tjuren vid hornen och möta det du kommit att frukta. Du inser att du har grävt för djupt och att det inte finns något sätt att vända om. Längs vägen kommer du till insikt om att du behöver kraft för att överleva i den värld du nu kliver in i. Du kommer behöva transformeras, förändras i djupet av vem du är och för att göra det kommer du behöva skriva ett “kontrakt med djävulen”. Att inte kliva in i den nya världen utan skydd och vägledning skulle splittra ditt psyke och antingen skicka dig in i psykos eller tvinga dig att ta livet av dig.

Det liv du en gång kände har slagits i spillror och reaktionen på det kan vara väldigt individuell. Till slut inser du att det bara finns tre val:
1) Självmord
2) Sammanbrott och psykos
3) Gå in i den skrämmande nya världen med öppna ögon men för ett högt pris. Kanske för högt?Du gör valet - är det du eller världen som är galen?

Fas 6: Upplösning

Du vaknar upp till en ny dag, en ny värld och inser att alla förändringar till trots är det du själv som förändrats mest.